Vanajavesikeskuksen verkkopalvelu

Suunnittelin ja toteutin Vanajavesikeskukselle kokonaisvaltaisen verkkopalvelun ja verkkotuotannon uudistuksen. Yhteistyömme jatkuu edelleen.

Vanajavesikeskuksen verkkopalvelun muutosta ohjasi uuden sisällön tuotanto.

Uudistus koskee kokonaisvaltaisesti tuotantotapaa ja verkkopalvelun ideaa, ei pelkästään nettisivuja.

Jatkossa Vanajavesikeskuksen oman tuotannon määrä kasvaa ja verkkopalvelun päivittäminen nopeutuu.

Sisällöntuotannossa korostuvat tarinallisuus ja elämysviestintä. Olen kouluttanut Vanajavesikeskuksen työntekijöitä verkkokirjoittamiseen ja verkkosisällön tuottamiseen.

Teknisenä yhteistyökumppanina ja asiantuntijana verkkouudistuksen toteutuksessa minulla on ollut IPAmarkin Jari-Pekka Mäkinen.

vanajavesi

Vanajavesikeskuksen verkkosivut