Tarina: Vanajavesikeskus

Vanajavesikeskuksen viestinnässä tarinallisuus näkyy muun muassa omien uutisten, blogien ja videoiden säännöllisessä tuotannossa.

Ahkerasti päivittyvä verkkopalvelu lisää tunnettuutta, näkyvyyttä ja edistää Vanajavesikeskuksen ydintehtävän toteuttamista.

Yhteistyömme Vanajavesikeskuksen alkoi vuonna 2013 ja jatkuu edelleen. Olen mukana viestintäkonsulttina ja työrukkasena. Koulutan Vanajavesikeskuksen henkilökuntaa sujuvaan verkkoviestintään ja osallistun muun muassa tarinallisen viestinnän sisällöntuotantoon.

 

Vanajavesikeskus

Vanajavesikeskus hoitaa Hämeen vesiä ja kulttuurimaisemaa, virkistää elinkeinoelämää sekä sopeuttaa seutua ilmastonmuutokseen.

Tavoitteena on alueen järvien ja jokien kuntoon saaminen ja koko Hämeenlinnan seudun vetovoimaisuuden vahvistaminen.

Tavoitteena on, että Vanajanselkä on hyvässä tilassa 15 vuoden kuluttua ja myös muiden sen valuma-alueella olevien järvien ja jokien tila on parantunut.